DreherFeszt Felfedező Szabályzat

A Dreher Sörgyárak Zrt. és Lángoló Gitárok által szervezett „DreherFeszt Felfedező” című tehetségkutató verseny leírása és szabályzata

I. TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY LEÍRÁSA

A „DreherFeszt Felfedező” című verseny egy online tehetségkutató verseny (továbbiakban: Verseny). A Versenyre bármely, 18. életévét betöltött, magyar állampolgárokból álló zenekar (Továbbiakban: Zenekar) nevezhet. A Verseny célja, hogy már létező, de még fel nem fedezett, be nem futott Zenekarokat fedezzen fel, támogassa a Zenekarok munkáját és szélesebb körű megismerését, valamint lehetőséget nyújtson számukra a DreherFeszt rendezvényen való fellépésre.

A Versenynek nincsenek kötött zenei kategóriái, bármilyen típusú zenekari produkcióval indulhatnak a Zenekarok.

A Versenyben a kijelölt zsűritagok és a közönség is díjazzák a Zenekarokat. A zsűritagok a Szervezők által kijelölt személyek, akik később kerülnek kiválasztásra. A zsűri tagjait a Szervezők a http://felfedezo.langologitarok.hu/ weboldalon teszik közzé.

A Verseny szervezői (továbbiakban: Szervezők): Dreher Sörgyárak Zrt. (1106 Budapest, Jászberényi út 7-11.), valamint Lángoló Gitárok blog (Cser Kft; 1114 Budapest, Ulászló u. 8., Cégjegyzékszám: 01-09-721626, Adószám: 13160348-2-43, Képviseli: Cser Terézia). A Szervezők fenntartják a Verseny és szabályváltoztatás jogát. Az esetleges változásokról, a továbbjutás és a kiesés menetéről a felfedezo.langologitarok.hu weboldalról értesülhetnek a nézők és a résztvevők.

A Szervezők a Versenyt nyíltan hirdetik meg, online platformokon

http://langologitarok.blog.hu/; www.facebook.com/langologitarok/; http://felfedezo.langologitarok.hu/; www.facebook.com/dreher/; dreher.hu/dreherfeszt/; www.facebook.com/dreherzrt/), és a megadott feltételeknek megfelelve bárki jelentkezhet.

A nevezés menete a következő: A Zenekarnak meg kell adnia a http://felfedezo.langologitarok.hu/jelentkezes/ link alatti elektronikus jelentkezési űrlapon a kért adatokat, a jelentkezési űrlapra be kell másolni a nevezési anyagot képező YouTube zeneszám (amely lehet hangfelvétel, videóklipp vagy bemutatkozó videó formátumú is, a továbbiakban együttesen: Zeneszám) linkjét, a jelentkezési űrlap mellékleteként pedig fel kell tölteni a valamennyi zenekari tag által személyesen aláírt Adatkezelési Hozzájáruló Nyilatkozat másolatát.

Figyelem, érvényesen nevezni kizárólag YouTube link megadásával lehet, Zeneszám más módon történő megadását (nem YouTube link megadása, file feltöltése stb.) vagy az egy Zeneszámot meghaladó tartalmat (pl. EP, lemez) a Szervezők nem fogadják el!

A nevezési szakaszban a jelentkező Zenekarok pályázatának mindegyike, amely megfelel a Szabályzatnak, felkerül a http://felfedezo.langologitarok.hu/ weboldalra.

A Verseny nevezési ideje alatt a Zenekar által megadott Zeneszám alapján a zsűri értékeli a nevező Zenekart, valamint amennyiben kiválasztásra kerül, a közönség szavazhat rá. A Zeneszám elkészítése, YouTube-ra történő feltöltése és annak minden költsége, a megfelelő YouTube link megadása a Zenekar feladata és felelőssége.

A zsűrizés szakaszában a zsűri kiválasztja a 4 legjobbnak ítélt Zenekart, amelyek mindegyike részt vehet a Verseny döntőjében a 2018-as DreherFeszten (2018. szeptember 1.). Közvetlenül a zsűrizési szakasz után ennek a 4 Zenekarnak a nevét a Szervezők nyilvánosságra hozzák a Lángoló Gitárok blog weblap és Facebook felületén. A 4 biztos bejutó Zenekarral a Szervezők ezután egyeztetik a döntős fellépés részleteit.

Emellett a zsűri további 4 Zenekart is megjelöl, amelyek közül a közönség választhat ki egyet, amely 5. Zenekarként részt vesz a döntőben. A 4 Zenekar nevét, amelyre szavazni lehet, a Szervezők a zsűrizés után közvetlenül nyilvánosságra hozzák a Lángoló Gitárok blog weboldal és Facebook felületén. A közönség ezután a felfedezo.langologitarok.hu weboldalon szavazással jelölheti meg, hogy melyik Zenekart szeretné a döntőbe juttatni. A szavazás során egy Zenekarra egy e-mail címről maximum egy szavazat adható le. A közönségszavazás összesen legalább 3 héten keresztül tart, amely időszak alatt mind a 4 Zenekarra folyamatosan lehet online szavazni. A szavazási időszak alatt a Szervezők mind a 4, közönségszavazás alatt álló Zenekar részére egy alkalommal fellépési lehetőséget biztosítanak egy budapesti helyszínen, ahol a versenyzők élőben is bemutatkozhatnak. A 4 közönségszavazás alatt álló Zenekar közül az vehet részt a Verseny döntőjében a 2018-as DreherFeszten, amely a szavazási időszak alatt a legtöbb szavazatot gyűjtötte. A szavazás lezárulta után a Szervezők kihirdetik a közönségszavazás eredményeként győztes Zenekar nevét a Lángoló Gitárok blog weblap és Facebook felületén. A Zenekarral a szervezők ezután egyeztetik a döntős fellépés részleteit.

A döntő a 2018. szeptember 1-én megszervezett DreherFeszt fesztivál kisszínpadán zajlik le. A döntőbe jutott Zenekarok egyenlő feltételekkel és eséllyel indulnak a helyszíni versenyen, amelyek közül a zsűri a helyszíni fellépés alapján választja a legjobb zenekart. A legjobb Zenekar külön díjazásban részesül.

A döntőben való részvétel mellett mind az 5 Zenekar lehetőséget kap, hogy a DreherFeszt kisszínpadán hosszabb koncert keretében is bemutatkozzon a közönségnek.

NEVEZÉS FELTÉTELEI, MENETE

A nevezés feltételei 

A Versenyre csak olyan személyekből álló Zenekarok nevezhetnek, akik betöltötték 18. életévüket és magyar állampolgárok.

A Versenyben olyan Zenekar nem nevezhet, amely jelenleg más alkoholos ital hivatalos támogatását élvezi.

A Szervezők bármikor elállhatnak egy, a már kiválasztott 4+4 Zenekar közé jutó zenekarnak a Versenyben való részvételétől, illetve a DreherFeszten való élő fellépésétől, amennyiben annak repertoárjában erkölcsileg elfogadhatatlan, uszító, jogellenes viselkedést támogató, arra felszólító zeneszám szerepel.

Emellett a kiválasztásnál kifejezetten szempont, hogy a zeneszámok a felelős alkoholfogyasztást szem előtt tartva NE buzdítsanak mértéktelen alkoholfogyasztásra.

A Zenekarok tudomásul veszik és visszavonhatatlanul önkéntesen és egyértelműen hozzájárulnak ahhoz, hogy a DreherFeszt Felfedező Versenyre saját maguk által, önkéntesen beküldött videójukat, hang- és képi anyagukat, valamint a Verseny során keletkezett valamennyi, őket ábrázoló valamennyi audiovizuális, hang- és képi anyagukat a Szervezők a Verseny lebonyolításának céljából, valamint a DreherFeszt és a Verseny népszerűsítése céljából közzétegyék, közösségi média oldalaikon publikálják (http://langologitarok.blog.hu/; www.facebook.com/langologitarok/; http://felfedezo.langologitarok.hu/; www.facebook.com/dreher/; dreher.hu/dreherfeszt/; www.facebook.com/dreherzrt/), illetve sajtónyilvánosság elé tárják, egyúttal vállalják, hogy ehhez kapcsolódóan bármilyen későbbi jogdíjtól, kártérítéstől, sérelemdíjtól, illetve egyéb követeléstől eltekintenek.

A Zenekarok vállalják, hogy a Szervezők számára sajtónyilatkozatot adnak, valamint rendelkezésre állnak előzetesen egyeztetett fotózás céljából.

A nevezés menete 

A Zenekarok egy online jelentkezési űrlap kitöltésével jelentkezhetnek a Versenyre, amelyet az alábbi webcímen érnek el: http://felfedezo.langologitarok.hu/jelentkezes/

A jelentkezési, nevezési anyagnak az alábbiakat kell tartalmaznia:

 • Zenekar neve
 • Zenekar biográfia/rövid bemutatása
 • Zenekar tagok pontos neve, születési ideje
 • Zenekar kapcsolattartójának neve és elérhetőségei (email cím, telefonszám).
 • Fényképfelvétel a zenekarról
 • Hiánytalanul kitöltött, és minden zenekari tag által saját kezűleg aláírt Adatkezelési Hozzájáruló Nyilatkozat, amelyeket az online jelentkezési űrlaphoz mellékletként csatolni szükséges.
 • A Versenyre nevezett Zeneszám YouTube linkje.

A nevezési időszak: 2018. június 25. 00:00 – 2018. július 27. 23:59.

A határidő után beérkezett nevezéseket a Szervezőknek nem áll módjában elfogadni.

A nevezési időszak a Szervezők által egyoldalúan meghosszabbítható, melyet a http://felfedezo.langologitarok.hu/ weboldalon tesznek közzé.

Zeneszám 

A Zeneszám elkészítése és minden költsége a Zenekart terheli.

A Zeneszámmal kapcsolatos feltételek:

 • csak 18 éven felüli személyek szerepelhetnek benne
 • nem szerepelhet benne ismert márka, kivéve Dreher

A Szervezők tájékoztatják a nevezőket, hogy a hibás, vagy beazonosíthatatlan adatokat tartalmazó nevezések esetén az adott nevezést, jelentkezést érvénytelennek tekintik.

III. SZAVAZÁS ÉS ZSŰRIZÉS MENETE

A nevezési időszak lezárultával a zsűri 2018. július 27. 23:59-ig bezárólag kiválasztja a 4 továbbjutó Zenekart, valamint a 4 közönségszavazásra bocsájtott Zenekart. A továbbjutó, valamint a közönségszavazásra bocsájtott Zenekarokat 48 órán belül a megadott elérhetőségeken (telefonon és e-mailben) a Szervezők értesítik, valamint nevük nyilvánosságra kerül a felfedezo.langologitarok.hu weboldalon és a  www.facebook.com/langologitarok/ oldalon.

A következő 3 hétben a felfedezo.langologitarok.hu weboldalon a közönségszavazásra bocsájtott Zenekarokra folyamatosan lehet szavazni. Egy e-mail címről egy szavazat adható le.

A Szervezők fenntartják a jogot, hogy manipuláció, szabálytalan verseny, visszaélés, vagy ezek gyanúja esetén a Szavazásból bárkit indoklás nélkül kizárjanak.
A Szervezők a Szavazónak a Szavazásból való kizárását a Szavazás bármely szakaszában kezdeményezhetik, amint a kizárására okot adó információ a tudomásukra jut.

A Szervezők fenntartják a jogot, hogy jelen Szabályzatban rögzített szabályokat megszegő módon leadott Szavazatokat semmisnek tekintsék.

A Szervezők a rajtuk kívül álló okból bekövetkező, változásból (Zenekarok körének változása, a Rendezvény változása) fakadó mindennemű felelősséget kizárnak, az ezekből kifolyólag felmerült károkért helytállni nem tartoznak.

Döntő

A zsűri és a közönség által bejutatott mindösszesen 5 Zenekar közül a DreherFeszt 2018 rendezvényen, a kisszínpadon megszervezett döntőn való fellépésük utána a zsűri kiválasztja a legjobb Zenekart, amelyet különdíjban részesítenek.

A nyertes Zenekart 2018. szeptember 1-én 22:00 órakor hirdetik ki a helyszínen, és teszik közzé Facebook oldalaikon a Szervezők.

Amennyiben a nyertes Zenekar nincs a helyszínen, a Szervezők 48 órán belül értesítik e-mailben és telefonon.

Visszalépés

Amennyiben a döntőbe jutott zenekarok esetén visszalép a döntőbe a zsűri által kiválasztott zenekar, úgy helyére a zsűri új zenekart választ. Ha a közönségszavazatok által a döntőbe jutott zenekar lép vissza, helyébe a közönség szavazáson 2. helyen végzett zenekar lép, esetleges további, a közönség szavazás eredményeként a döntőbe jutott zenekar visszalépése esetén a visszalépő helyébe a közönség szavazáson a következő helyet elért zenekar lép.

A Versenyhez kapcsolódó időpontok

Dátum Szakasz
2018. június 25. 00:00 óra Verseny kiírása
2018. június 25-július 27. Nevezési szakasz
2018. július 27.  23:59 óra Nevezés lezárása
2018. július 30-augusztus 2. Zsűrizés
2018. augusztus 6. Zsűrizés eredményhirdetése, közönségszavazás elindítása
2018. augusztus 6-augusztus 26. Közönségszavazási szakasz
2018. augusztus 26. 23.59 óra Közönségszavazás lezárása
2018. augusztus 27. Közönségszavazás eredményhirdetése
2018. szeptember 1. DreherFeszt Felfedező döntő

Szervezők fenntartják a jogot a Szabályzat módosítása, kiegészítése, illetve határidők módosítása tekintetében azzal, hogy az esetleges változásokról a megadott web, illetve Facebook oldalán jól láthatóan posztban, vagy kommentben értesítik a Szavazókat. Az ilyen módosítás vagy kiegészítés nem eredményezheti a Szavazók megtévesztését.

IV. DÍJAZÁS 

A Verseny 5 döntőbe bejutott Zenekarainak nyereménye:

 • Fellépési lehetőség a DreherFeszt 2018 rendezvényen, a Kisszínpadon, 2018. szeptember 1-én.
 • Valamint 20 000 Ft + áfa/Zenekar utazásiköltség-hozzájárulás.

Az utazásiköltség-hozzájárulást a Szervezők a rendezvény napján, a Zenekar fellépése után, a helyszínen, készpénzben adják át, átvételi elismervény aláírása ellenében a Zenekaroknak.

A fellépési sorrend és pontos fellépési időpontok a Zenekarokkal való egyeztetés után közösen kerülnek pontosításra.

A Verseny győztesének díjazása:

 • A döntőben nyertes Zenekar 100 000 Ft értékű támogatást nyer, mely összeget hangstúdióban vagy videóklip forgatáson tud felhasználni, az általa kiválasztott helyszínen és kivitelezővel. Feltétel, hogy a felvétel költségeit tartalmazó számlát előzetes egyeztetést követően a kiválasztott vállalkozóval kiállítassa és eljutassa a Dreher Sörgyárak Zrt. részére.
 • A döntőben nyertes Zenekar lehetőséget kap a 2019-es DreherFeszten való fellépésre, 50 000 Ft-os fellépési támogatással.
 • A döntőben nyertes Zenekar 500 000 Ft értékű médiacsomagban részesül a Lángoló Gitárok blogon.

A Verseny további helyezettjeinek díjazása:

 • A döntőben második helyezést elért Zenekar 200 000 Ft értékű médiacsomagban részesül a Lángoló Gitárok blogon.
 • A döntőben harmadik helyezést elért Zenekar 100 000 Ft értékű médiacsomagban részesül a Lángoló Gitárok blogon.

A Verseny eredménye a versenyt követő héten kikerül a felfedezo.langologitarok.hu weboldalra és a www.facebook.com/langologitarok/, valamint www.facebook.com/dreher Facebook oldalakra is.

A Versennyel kapcsolatos további információkat a [email protected] e- mail címre írt levélben, illetve a felfedezo.langologitarok.hu weboldalról lehet megkapni.

V. ADATVÉDELMI RENDELKEZÉSEK

A versenyre nevezés során a Szervezők által kért és a Zenekarok által rendelkezésre bocsátott információk egy része a 2016/679/EU számon meghozott EU Általános Adatvédelmi Rendelet (General Data Protection Regulation, a továbbiakban: „GDPR”) rendelkezései, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”) 3. § 2. pontja, értelmében „személyes adat”-nak minősül.

Az érvényes nevezés feltétele, hogy Zenekarok valamennyi tagja vonatkozásában az online jelentkezési űrlap mellékleteként feltöltésre kerüljön a valamennyi zenekari tag által a Dreher Adatkezelési Tájékoztatója valamint Nyilvános Adatkezelési Szabályzata (mindkettő a dokumentum nevére kattintva elérhető a jelen keretszabályzatban található valamennyi hivatkozás esetében) ismeretében aláírt Adatkezelési Hozzájáruló Nyilatkozat.

A Dreher Adatvédelmi Tájékoztatója az alábbi specifikus információkat tartalmazza a személyes adatok kezelésével összefüggésben:

 • Az adatkezelési tevékenység (promóció) megnevezése
 • A promóció időtartama
 • Az adatkezelő (Dreher Zrt.) megjelölése és elérhetőségi adatai.
 • Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetőségi adatai
 • A kezelt adatok megjelölése
 • Az adatkezelés célja
 • Az adatkezelés jogalapja
 • Az adatkezelés jogszabályi alapja
 • Az adatfeldolgozó neve és székhelye
 • Arra történő utalás, hogy történik-e személyes adat továbbítás az EGT területén kívülre (jellemzően nem történik)
 • Az adatkezelés időtartama
 • Az érintettek jogai
 • Panasz és jogorvoslati lehetőségek
 • Automatizált döntéshozatalra történő nemleges nyilatkozat
 • Kapcsolattartási adatok adatvédelmi kérdésekben.

A Dreher Nyilvános Adatkezelési Szabályzata a személyes adatok adott Nyereményjátékhoz kapcsolódó kezelésével összefüggő általános rendelkezéseket tartalmazza.

A Szervező vállalja, hogy a verseny során tudomására jutott személyes adatokat a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően kezeli, azt a Dreher Adatvédelmi Tájékoztatóban megnevezetten kívüli harmadik személyeknek nem adja át, azokat az előbbieken kívüli harmadik személyek nem ismerhetik meg, az adatokat hozzáférhetővé nem teszi, az adatokat nem továbbítja, az adatkezelés szabályainak mindenben eleget tesz.

A résztvevők tudomásul veszik, hogy az általuk megadott adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, stb.), és az ebből adódó problémákért (e-mail kézbesítés elmaradásáért vagy késedelméért) a Szervezők felelősséget nem vállalnak. A Szervezőket tehát nem terheli semmilyen felelősség, ha a résztvevők szándékos, vagy gondatlan magatartásából eredően helytelen vagy hiányos adatot, vagy más személy azonosítására alkalmas adatot adtak meg.

VI. SZERZŐI JOGI RENDELKEZÉSEK

A Versenyre nevező szavatolja, hogy a regisztráció során feltöltött hang, vagy kép-és hangfájl tekintetében a felhasználási jogokkal rendelkezik. A feltöltött fájlok felhasználásának jogosságáért, illetve egyéb jogosultak felé a szerzői vagy egyéb jogcímen felmerülő díjak mindenkori megfizetéséért kizárólag a nevezőt terheli a felelősség. A jelentkező által feltöltött tartalom és az ahhoz kapcsolódó személyes adat nem sértheti harmadik személy szerzői és egyéb jogait. A nevező a feltöltéssel hozzájárul ahhoz, hogy a Szervezők a feltöltött tartalmat kizárólagosan, térítésmenetesen, tér és időbeli korlátozás nélkül, a nyilvánossághoz közvetítésre alkalmas bármely technológia útján korlátlan számban nyilvánossághoz közvetítse, valamint a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényben rögzített valamennyi ismert felhasználási módon [így különösen földi és/vagy műholdas sugárzással vagy bármely más módon – a hozzáférés lehetőségét a nyilvánosság tagjai számára egyénileg megválaszthatóan is – történő nyilvánossághoz közvetítéssel, átdolgozással, kiadással, bármely ismert eljárással (pl. kép- vagy hangfelvételen rögzítéssel, illetve számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra másolással) történő többszörözés és a többszörözött műpéldányok terjesztésének (beleértve azok forgalomba hozatal céljából az országba történő behozatalát is) útján] felhasználja.


Dreher Adatkezelési Tájékoztató | DreherFeszt Felfedező Szabályzat